Tutkimus: Naisten koodausta pidetään laadukkaampana, mutta vain jos nainen ei paljasta sukupuoltaan

Software-kehitys on hyvin selvästi miesvaltainen ala, sillä esimerkiksi vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan naisia on alalla vain 11,2%. Tuore tutkimus viittaakin siihen, että seksismi on juurtunut hyvin syvälle kehittäjäkuntaan.

The Guardian raportoi tuoreesta tutkimuksesta, joka keskittyi GitHub-lähdekoodisivustoon. Yhdeksän miljoonan käyttäjän yhteisöstä analysoitiin noin 3 miljoonaa koodauksen avunantoa ja havaittiin, että naisten kirjoittamaan koodiin oltiin tyytyväisempiä useammin kuin miesten kirjoittamaan.

Naisten koodauksista hyväksyttiin 78,6% ja miesten koodauksista 74,6%. Kaikenlisäksi naisten vastaanotto oli miehiä parempi kaikilla kymmenellä suosituimmalla ohjelmointikielellä.

Kun tutkijat sitten alkoivat etsiä selitystä sukupuolten väliselle erolle, he tekivät selvän havainnon: Naisten kirjoittamaan koodiin suhtautuduttiin keskimäärin positiivisemmin, jos naiskäyttäjä ei sivustolla kerro olevansa nainen.

Kuuden tutkijan yhteistutkimus on julkaistu PeerJ-sivustolla, eikä sitä vielä ole vertaisarvioitu, kuten akateemiset julkaisut yleensä ovat. GitHub-sivustoa on The Guardianin mukaan ennenkin syytetty seksismistä, mikä on johtanut jopa toimitusjohtaja Tom Preston-Wernerin eroamiseen vuonna 2014.

Yksi tutkijoiden haastattelemista GitHub-käyttäjistä, Columbian yliopiston professori Jenny Bryan on kuitenkin huolissaan enemmän naisten vähäisestä määrästä kuin heihin kohdistuvasta seksismistä. Hän kysyykin, kuinka avoin open source -yhteisö todella on.

”Open sourcessa kenellekään ei makseta yhteisön hoitamisesta,” Bryan kirjoittaa. ”Siksi kukaan ei useinkaan ajattele sitä, kuinka hyvin yhteisö toimii (tai ei toimi).”