Pelialalla palkat nousussa – näin paljon pelejä tekemällä tienaa Suomessa

Näin tienataan!

Maailman ensimmäinen pelialan ammattiliitto Game Makers of Finland on toteuttanut vuoden 2018 lopussa toimialan ensimmäisen palkkakyselyn.

Pelialan palkkakyselyssä mediaaniansio on 3 700 ja keskiansio 3 950 euroa kuukaudessa. Yli puolella vastaajista palkka oli noussut viimeisen vuoden aikana. Tähän tärkeimpinä syinä olivat yleinen palkankorotus, oma ansioituneisuus ja työpaikan vaihto.

Kannustinpalkkioita vastaajista sai merkittävä osa. Peräti 56 % vastaajista ilmoitti saaneensa kannustinpalkkioita kuukausipalkkansa lisäksi.

Peliala on ollut tunnetusti miesvoittoinen, mutta palkkatasa-arvo on silti keskimääräistä reilumpi. Naiset ansaitsevat myös paikoin parempaa palkkaa pelialalla kuin miehet. Naisilla oli merkittävästi useammin alaisia kuin miespuolisilla työntekijöillä. Naispuolisista vastaajista 18 prosentilla oli alaisia, kun miehillä oli vain 12 prosentilla.

Myös pelialan työkokemuksella huomattiin olevan valtava vaikutus mediaanipalkkaan. Kymmenen vuoden työkokemuksella ansaitsee pelialalla jopa 1 800 euroa suurempaa palkkaa kuin alle kolme vuotta työskennellyt.

Graafisen suunnittelijan ja pelinkehittäjän palkoissa ei ollut suuria eroja. Keskimäärin pelinkehittäjä saa kuukaudessa 356 euroa enemmän palkkaa. Tämä voi selittyä sillä, että palkkakyselyn mukaan pelinkehittäjä on useammin senioritason työroolissa kuin graafinen suunnittelija.

Pääkaupunkiseudulla ansaitaan noin 300 euroa suurempaa kuukausipalkkaa kuin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Alan suurilla toimijoilla on kyselyn mukaan selvästi paremmat palkat. Yli 100 henkeä työllistävissä yrityksissä keskikuukausipalkka on yli 778 euroa suurempi kuin alle 100 henkeä työllistävissä yrityksissä.