Ilmoitus: Pelaajien kiusaaminen ja häiriköinti on yleistynyt netissä

 

Ilmoitus: Nettipelaaminen herättää suuria tunteita, ja juuri siinä piilenee sen valtava suosio. Tunne yhteisöön kuulumisesta ja jaettu voitonilo ovat huippuhetkiä, jotka vetävät ihmisiä puoleensa maailman joka kolkassa, lajista tai pelistä riippumatta. Nämä suuret tunteet saattavat pelin lomassa olla toisinaan myös pettymyksen tai jännityksen kokemuksia, jolloin netin mahdollistama anonyymi öykkäröinti ja huono käytös pääsevät valloilleen.

Törkeää käytöstä on ei kuitenkaan voi puolustella tunnekuohulla tai muilla tekosyillä, ja vastuu viestistä on aina sen lähettäjällä. Kiusaaminen ja toisten pelaajien haukkuminen on tuttu ilmiö monelle pelaajalle, ja äänettömällä pelaaminen tai toksisten pelaajien sekä trollien huomiotta jättäminen niin ikään jo rutiininomaiseksi käyneitä tapoja.

74 prosenttia pelaajista on joutunut häirinnän kohteeksi

Amerikkalainen kansalaisjärjestö ADL (Anti-Defamation League) taistelee tasavertaisten kansalaisoikeuksien puolesta, ja vastustaa kaikenlaisten ääriliikkeiden kiihkoilua. Vuonna 2019 järjestö suoritti nettipelien parissa tapahtuvaa kiusaamista koskevan tutkimuksen. ADL suoritti tutkimuksen yhdessä nettipelaamiseen sekä esportsiin erikoistuneen Newzoo-tietoanalytiikkayrityksen kanssa. 

Tutkimus suoritettiin aikavälillä 19.4. – 1.5.2019, ja siihen osallistui 1045 pelaajaa. Mukana oli LGBTQ+ -yhteisöön kuuluvia, sekä eri syntyperää olevia Amerikan kansalaisia, joiden ikäjakauma oli 18-45 vuotta. 

Yhdysvalloissa suoritetun tutkimuksen mukaan jopa 65 prosenttia nettipelaajista on kokenut vakavaksi luokiteltavaa häirintää tai kiusaamista. Näihin lukeutuvat fyysinen uhkailu, stalkkaus sekä pitkään jatkuva kiusaaminen. 74% vastanneista varmisti kokeneensa jonkinasteista häiriköintiä. 

Anonyymina pelaaminen estää tietojen joutumisen vääriin käsiin

Yli puolet kiusaamista kokeneista pelaajista on joutunut vihapuheen kohteeksi syntyperänsä, sukupuolensa, uskontonsa, tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Erityisen hälyyttävää on se, että nettikiusattujen joukosta 29% kertoi henkilökohtaisten tai yksityisten tietojen luvattomasta julkisesta esittämisestä tai jakamisesta. 

Ratkaisu tähän ongelmaan voi löytyä VPN-verkosta. Virtual Private Network eli virtuaalinen erillisverkko on tietoliikennettä suojaava palvelin, joka tuo lisäturvaa pelaajalle ja varmistaa, etteivät henkilökohtaiset tiedot tai IP-osoite pääse häirikköjen käsiin ja muille jaettaviksi. VPN mahdollistaa anonyymina pelaamisen, mikä on erittäin varteenotettava vaihtoehto niin kauan kuin häiriköintiä nettipelien maailmassa esiintyy. Pelaajien kannattaa siis ottaa selvää siitä, mitä hyötyjä VPN voi heille tarjota.

Pelikulttuuri tuntuu vakiintuneen pisteeseen jossa huonosti käyttäytyvien pelaajien käytöstä tulee vain sietää, ja tällöin noidankehä on valmis: nuorimmat pelaajat oppivat joko kestämään ja vähättelemään kiusaamista, tai vaihtoehtoisesti toistamaan törkeyksiä edelleen, eikä ilmiötä näin saada karistettua. Tarvitaan aktiivisia muutoksia ja uudenlaisia toimintatapoja, jotta tilanne saataisiin muuttumaan. 

Jokainen pelaaja voi parantaa pelin henkeä

“Miksi juuri minun pitäisi puuttua tähän?” kysyy moni pelaaja itseltään ja toivoo, että joku muu hoitaa asian kuntoon. Valitettavasti näkökulma on puutteellinen, sillä juuri sivusta seuraaminen ja vaikeneminen mahdollistavat tilanteen jatkumisen muuttumattomana. Lukuisat pelaajat eivät kiusatuksi tulemisen pelossa tahdo tai uskalla puuttua kiusaamiseen pelimaailmassa, sillä se saattaisi kohdistaa häiriköiden vihan omalle kohdalle. 

Mitä pelaajan kannattaa siis kiusaamistilanteessa omalta osaltaan tehdä? Avainasemassa on tietysti oma käyttäytyminen ja hyvä käytös kaikissa tilanteissa. Jokaista päähän pälkähtävää möläytystä ei ole pakko päästää ihmisten ilmoille vaikka pinna pelin lomassa kiristyisikin, ja joku pelaajista toilailisi suorituksen pilalle. 

Vaikka yksilön henkilökohtaiset valinnat saattavat tuntua mitättömiltä, on hyvän esimerkin osoittaminen aina tärkeää. Pelaaja voi myös puuttua huonoon käytökseen suoraviivaisemmin: vaikka kiusaajan tai trollin kanssa ei kannata keskustella hetkeäkään, voi hänet kenties äänestää pelistä ulos, tai ilmoittaa asiattomuuksista ylläpidolle jos tähän tarjotaan mahdollisuus. 

Moderointiteknologia vai vanhemman valvova silmä

Onneksi nettipelien maailmassa tapahtuva kiusaaminen otetaan lisääntyvässä määrin vakavasti, sillä sen on havaittu voivan aiheuttaa kauaskantoisiakin seurauksia. Häiriköinnin kohteeksi joutuneet kertovat, että haukkumista ja törkykommentteja voi olla vaikea noin vain karistaa pelin päätyttyä. 

Viime aikoina katseet ovat lisääntyvässä määrin suntautuneet alan johtavien tahojen puoleen. Peli-ilmapiirin turvallisuuteen on puututtava ja moderointiteknologia on nousemassa avainasemaan kiusaamisen kitkemiseksi. Vihapuheelle on oltava nollatoleranssi, liittyipä se sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Suomessa julkisuuteen on viime vuosina noussut erityisesti pelimaailmassa ilmenevä naispuolisiin pelaajiin kohdistuva syrjintä. Kiusaamiskokemuksistaan puhuneet pelaajat ovat sen “tavallisen ja totutun” haukkumisen lisäksi joutuneet pitkään jatkuvien, päivittäisten hyökkäysten sekä uhkailujen kohteiksi pelialustojen ulkopuolella. 

Myös monia lapsia ja nuoria koskettava nettikiusaaminen on noussut otsikoihin kerta toisensa jälkeen. Tilanne muuttuu erityisen huolestuttavaksi silloin, kun kiusaamisen kohteen yksityistietoja levitetään joko pelialustalla tai sen ulkopuolella, eivätkä vanhemmat tiedä häiriköinnistä. Jokaisen vanhemman kannattaa tutustua edes pintapuolisesti lapsen tai nuoren netinkäyttöön, sillä sekä kiusaajat että kiusaamista kokevat tarvitsevat aikuisen ohjausta ja apua

Suunsoitto ei liity sananvapauteen

Kun pelaajien kiusaamiskokemuksista keskustellaan sosiaalisessa mediassa tai elävässä elämässä, öyhöttäjät tapaavat turvautua oikeuteensa ilmaista itseään sananvapauden nimissä juuri niin kuin heitä huvittaa. Mielipiteen- tai sananvapaudella ja asiattomalla käytöksellä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä toistensa kanssa. 

Kannattaa muistaa, ettei kiusaamisessa, uhkailussa, stalkkaamisessa tai haukkumisessa ole kyse mielipiteenvapaudesta, vaan juuri päinvastoin eriävien mielipiteiden vaimentamisesta pelottelun keinoin. Sananvapauteen ei Suomen rikoslain mukaan kuulu muiden ihmisarvon loukkaaminen.

Jokaisella pelaajalla on sen sijaan oikeus jättää huomiotta, hiljentää, blokata ja ennen kaikkea ilmiantaa suutaan soittava häirikkö, ja turvata rauhallinen peli-ilmapiiri.