Ilmoitus: Näin saat hyväksytyn lainapäätöksen verkossa

Kun olet hakemassa lainaa, voit etukäteen jo huolehtia muutamista asioista, jotka auttavat saamaan hyväksytyn lainapäätöksen ja nopeuttamaan hakuprosessia huomattavasti.

Kun olet hakemassa lainaa, voit etukäteen jo huolehtia muutamista asioista, jotka auttavat saamaan hyväksytyn lainapäätöksen ja nopeuttamaan hakuprosessia huomattavasti.

ILMOITUS Vaikka lainojen hakeminen netissä onkin varsin helppoa ja nopeaa, kannattaa jo lainavertailuun valmistautua etsimällä sopivat dokumentit käsille. Lainoittajien lainavertailuissa ja lainahakemuksissa pyydetään useimmiten samankaltaisia dokumentteja ja tietoja, jotka pätevät yleisesti ottaen useimpiin hakemuksiin. LoanScouter-verkkopalvelussa voit lukea lisää vaatimuksista, joita lainoittajat katsovat lainoja hakiessa.

Jos sinulla on ennestään pois maksamattomia lainoja ja luottoja, on niiden tietojen kerääminen tärkeää etukäteen. Verkkolomaketta täyttäessä niiden muisteleminen voi olla vaivalloista ja aikaa vievää. Lainoittajat pyytävät myös hakijaa täyttämään lomakkeen mahdollisimman tarkasti, jotta ne vastaavat tietoja, jotka lainoittajat tarkastavat yleisistä rekistereistä.

Aiemmista lainoista ja luotoista on hyvä tietää ensinnäkin luottokortit, niistä käytetty luoton osuus ja kuukausierä. Vanhojen lainojen käyttötarkoitus, käytetty ja jäljellä oleva osuus sekä kuukausierien suuruus ovat nekin tärkeitä. Aiempiin lainoihin lasketaan niin asuntolainat, autolainat, opintolainat, joustoluotot, kulutusluotot ja pikavipit sekä muut mahdolliset lainat, jotka on saatu pankeilta tai rahoituslaitoksilta.

Tulot ja menot
Jos sinulla on palkkatuloja tai muita tuloja, tarvitaan lomakkeisiin yleensä tulojen bruttomäärä ja nettomäärä. Brutto tarkoittaa sitä osuutta, josta ei ole vielä maksettu veroja. Netto on puolestaan se osuus, mikä jää jäljelle verojen maksamisen jälkeen. Palkkatulojen lisäksi hakijalla voi olla muita töitä tai tehtäviä, joista hän saa säännöllisiä palkkioita. Nämä tulee merkitä samaan tapaan kuin tavalliset tulot. Jos saat esimerkiksi muutaman isomman palkkion vuodessa, voit jakaa lisätulon 12 kuukaudella, jolloin saat kuukausittaisen summan lisätuloksi laskettuna.

Menoista merkitään yleensä tavalliset asumiskustannukset. Näitä ovat vuokra-asunnoissa tietenkin asunnon vuokrakustannukset kuukausittain. Jos jaat asunnon toisen kanssa, voit merkitä vain oman osuutesi vuokrakustannuksista. Vuokrien lisäksi lomakkeissa kysytään usein esimerkiksi vesi- ja sähkömaksuja, mutta myös muita elämiseen liittyviä kustannuksia. Tällaisia voivat olla vaikkapa ruokaan ja harrastuksiin kuuluvat menot.

Tällaisten tulojen ja menojen laskeminen etukäteen (edes suunnilleen) helpottaa lainan hyväksyntää – tai ainakin todellista taloustilannetta.

Muut henkilötiedot
Lainoittajat haluavat tietoonsa luonnollisesti hakijan kotiosoitteen ja puhelinnumeron, mutta myös tietoja kuten ammatin, koulutuksen, työsuhteen muodon (esimerkiksi vakituinen, määräaikainen, osa-aikainen, opiskelija, työtön, eläkeläinen, yrittäjä tai projektityöntekijä), työsuhteen alkamispäivän, ammattiryhmän ja työnantajan. Joskus lomakkeissa pyydetään myös työnantajan puhelinnumeroa.

Siviilisääty (naimisissa, naimaton, leski, eronnut, avoliitto) ovat lainoittajia kiinnostavia seikkoja niin ikään, kuten on myös lasten lukumäärä ja talouden muoto (näitä ovat muun muassa yksinhuoltaja, kaksi aikuista ja lapsia, ei lapsia).

Lisäksi lainoittajat haluavat tietää talouden kokonaistulot, joka tarkoittaa yleisesti ottaen lainanhakijan ja tämän kumppanin yhteenlaskettuja kokonaistuloja. Lainan hakijan omaisuus on sekin kiinnostava seikka rahan lainaajalle. Omaisuudesta lainoittajia kiinnostavat yleisesti ottaen vain se, onko asuttava asunto oma ja löytyykö omaisuudesta loma-asuntoa, joka tarkoittaa Suomessa useimmiten kesämökkiä.

Dokumentit
Lainojen vertailuvaiheessa riittävät yleensä vain edellä mainitut tiedot, mutta tämän jälkeen lainoittajat saattavat pyytää varmistukseksi vielä tiliotteita nähtäväksi esimerkiksi 2 – 3 kuukauden ajalta. Verotustodistukset ovat myös lainoittajia kiinnostavia dokumentteja, varsinkin siinä vaiheessa jo laina on jo alustavasti hyväksytty.

Pankkitilien otteita kannattaa tulostaa verkkopankista esimerkiksi PDF-muotoon. Verotustodistuksen ja muut verodokumentit voit tulostaa samoin PDF-muotoon Vero.fi -sivusto OmaVero -osiossa. Ainakin Google Chrome -selaimella tulostaminen PDF-tiedostoksi onnistuu suoraan.

Jos sinulla on nämä dokumentit paperisena, lainoittajille kelpaa myös niiden skannaus tai hyvälaatuinen kuva älypuhelimella otettuna.

Joka tapauksessa nämä dokumentit on järkevä olla valmiina, jo ennen lainavertailua.

Näillä edellä mainituilla etukäteen huomioon otettavilla asioilla pääsee jo pítkälle. Valmistautuminen helpottaa sekä lainavertailun oikeaa tulosta sekä lainan hyväksymistä ja ennen kaikkea sen sujuvuutta ja nopeutta.

Aina lainahakemus ei kuitenkaan mene läpi ja tähän vaikuttavat monet seikat. Lainoittajat ottavat huomioon myös lainanhakijan taloustilanteen ja maksukyvyn. Liian monta maksamatonta lainaa voi olla syy, etteivät lainoittajat enää voi myöntää lisää lainaa.

Maksuhäiriömerkintä on yleinen syy, mihin lainahakemus tyssää. Maksuhäiriömerkinnän saaneilla on entistä vaikeampaa hakea lainaa Suomen lainsäädännön vuoksi. Se on yleisesti ottaen vain hyvä asia, sillä ylivelkaantuminen ei ole kenellekään hyväksi. Varsinkaan lainanhakijalle.