Ilmoitus: Näin kuluttajia tuetaan korkeiden sähkön hintojen vuoksi

Sähkön hinta pysyttelee edelleen korkealla, eivätkä tulevat talvipakkaset, Olkiluodon kolmosreaktorin käyttöönoton viivästyminen ja Ukrainan sodan jatkuminen helpota tilannetta. Päinvastoin, lukuisat vastoinkäymiset ovat johtaneet siihen, että monia suomalaisia kotitalouksia odottaa tänä vuonna jopa elämänsä korkein sähkölasku.

04.01.2023

Mainos: Sähkön-kilpailutus.fi

Energiakriisi onkin pakottanut hallituksen kokoontumaan useampaan otteeseen ja päättämään uusista tukitoimista. Näiden tukitoimien tarkoituksena on ennen kaikkea tukea suomalaisia kotitalouksia korkeiden sähkölaskujen maksamisessa varsinkin tulevien talvikuukausien aikana.

Jo päätetyt tukitoimet

Ensimmäinen voimaan astunut hallituksen päätöksellä tehty tukitoimi oli sähkön myyntiin sovellettavan arvonlisäveron laskeminen 24 prosentista 10 prosenttiin. Tämä väliaikainen veroalennus astui voimaan 1.joulukuuta ja on käytössä huhtikuun 2023 loppuun saakka.

Väliaikaisen alv-alennuksen lisäksi hallitus on päättänyt myös verotuksen sähkövähennyksestä ja Kelan sähkötuesta. Alv-alennus lisätään automaattisesti sähkölaskuun, mutta sähkövähennystä ja sähkötukea tulee hakea itse.

Verotuksen sähkövähennyksessä on kyse tammi-huhtikuun aikana käyttöön otettavasta vähennyksestä, jonka aikana kuluttajat saavat 60 prosentin vähennyksen yli 2000 euron sähkölaskuun. Sähkövähennystä voidaan myöntää maksimissaan 2400 euroon saakka ja sitä voi hakea vain yhteen asuntoon.

Kelan sähkötuki on puolestaan suunnattu kaikille niille, jotka eivät voi hakea sähkövähennystä pienten vuositulojen takia. Sähkötuki on käytössä sähkövähennyksen tapaan tammi-huhtikuun ajan ja sitä voidaan hakea vain vakituisessa käytössä olevan asunnon menoihin.

Uudet tukitoimet

Yllä mainittujen tukitoimien lisäksi hallitus on päätynyt tekemään pääministeri Sanna Marinin johdolla päätöksiä myös uusista tukitoimista, sillä nykyiset toimet eivät mitä todennäköisemmin riitä tukemaan suomalaisia kotitalouksia taloudellisesti varsinkaan tulevien talvikuukausien ajan.

Jo päätettyjen tukitoimien rinnalle ovat nousseet jälkikäteen maksettavat kertakorvaukset, sähkölaskujen maksuaikojen pidennykset ja sähköenergian hintakatto. Kertakorvaus lisätään sähkölaskuun automaattisesti, eikä sitä tarvitse hakea erikseen. Yksityiskohdat sähkölaskujen maksuaikojen pidennyksestä tullaan tarkentamaan myöhemmin. Lisäksi näyttää siltä, että sähköenergian hintakattoa ei todennäköisesti saada voimaan vielä täksi talveksi, vaan aikaisintaan se olisi valmis maalis-huhtikuun taitteessa.

Kertakorvaukset

Kertakorvauksien kautta yksityisille kuluttajille korvataan jo maksettuja sähkölaskuja könttäsummalla, jota haetaan jälkikäteen. Hallitus pääsi joulukuun loppupuolella päätökseen siitä, että kertakorvauksen omavastuu on 100 euroa kuussa ja tukikatto 700 euroa.

Kertakorvaus koskee tammi-huhtikuun aikana saapuvia sähkölaskuja, mutta tuki lasketaan marras-joulukuun aikana saapuneiden sähkölaskujen perusteella. Prosentuaalista osuutta kertakorvauksen määrästä ei ole vielä päätetty.

Sähkölaskujen maksuaikojen pidennykset

Suurten sähkölaskujen maksuun on tulossa hallituksen mukaan myös joustavuutta. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kalliita sähkölaskuja olisi mahdollista maksaa ainakin osittain myöhemmin. Tarkempia tietoja siitä, miten ja mistä joustavuutta sähkölaskujen maksuun voi saada ilman, että sähköyhtiöiden maksukyky alkaa kärsimään, tullaan antamaan myöhemmin.

Sähköenergian hintakatto

Muiden tukitoimien ohella hallitus on alkanut valmistella myös sähköenergian hintakattoa. Käytännössä sähköenergian hintakatto asettaisi siis sähkön hinnalle rajapinnan, jonka yli menevän osan valtio korvaisi. Kyseessä on kuitenkin suuritöinen muutos, jonka valmistelu ottaa oman aikansa ja tästä syystä on odotettavissa, että hintakatto saadaan voimaan aikaisintaan maalis-huhtikuussa.

Kannattaako sähkösopimusta nyt vaihtaa?

Vaikka kaikkien sähkösopimusten hinnat ovat nyt korkealla, talven pakkasiin on syytä valmistautua varmistamalla, ettet maksa sähkösopimuksesta yhtään enempää. Sähkömarkkinat ovat tällä hetkellä hyvin epävakaat ja toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja muokataan jatkuvasti.

Sähkön-kilpailutus.fi voi auttaa selvittämään jo muutamassa minuutissa, saisitko vaihdettua nykyisen sopimukseksi edullisempaan tai joustavampaan sähkösopimukseen. Erityisen kannattavaa on kilpailuttaa sähkösopimus, jos määräaikainen sopimus on umpeutumassa, sillä toinen sähköyhtiö saattaa tarjota sähköä edullisempaan hintaan kuin nykyinen yhtiö.

Säännöllinen sähkön kilpailutus auttaa myös seuraamaan sähkömarkkinoiden kehitystä ilman suurempaa vaivaa tai aikaisempaa asiantuntemusta. Tämä siksi, että kilpailuttamalla sopimuksen tasaisin väliajoin voit nähdä helposti ja ilmaiseksi, millä sähköyhtiöllä on minäkin hetkenä edullisinta sähköä tarjolla omaan asumismuotoon ja sähkönkulutukseen suhteutettuna.

Lisää luettavaa